Evenementen in het LUISTEREND OORD

Workshops en vormingen

Vertellingen en voorstellingen

Vieren en bezinnen


Verhalen


Wie zijn wij?

De Egeltjes 


 • De Egeltjes vzw: een kinderopvang+ voor peuters en kleuters met stekeltjes. Dit zijn kinderen met een extra zorgvraag: kinderen uit kwetsbare gezinnen, kinderen met een ontwikkelingsvertraging, een handicap, autisme …

https://egeltjes.be


  Hasp-O-Zuid

  • Hasp-O Zuid, een ‘buitengewone’ school die jongeren die een extra duwtje nodig hebben, individueel en specifiek begeleidt.

  INFO ZUID | Hasp-O

  Koala

  • KOALA (Kind- Ouderactiviteiten voor Lokale Armoedebestrijding): samenwerking tussen DeEgeltjes en de armoedevereniging OnderOns         

  https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/huis-van-het-kind-en-aanbod/koala

  De Mindere

  De Mindere, hippe expo/ontmoetingsplaats met spirit waar het erfgoed van de Vlaamse Franciscanen handen en voeten krijgt.

  Onze Visie

  We willen van de kerk van Sint-Pieter een ontmoetingsplek maken waar het verhaal centraal staat. Reeds honderden jaren hebben christenen mekaar hier ontmoet om samen eucharistie te vieren. Nu die wekelijkse eucharistie is weggevallen, willen we op deze plek ook andere manieren en vormen van ontmoeten mogelijk maken. We kiezen hierbij bewust voor ontmoetingen waarbij verhalen van en voor mensen een hoofdrol krijgen. Hierbij schenken we bijzondere aandacht aan het creëren van ontmoetingsmogelijkheden voor kinderen, jongeren en mensen in een kwetsbare positie.

  Het verhaal

  Onder verhaal verstaan we enerzijds het vertellen, beluisteren, lezen en bekijken van verhalen zoals het levensverhaal van concrete mensen van vroeger en nu, de verhalen van de bijbel, andere religieuze verhalen, profane verhalen en beeldverhalen. We denken hierbij concreet aan de verhalen van Godly Play het verhaal van mensen uit de buurt, het verhaal van de heilige Trudo en Franciscus, verteltheater, een film, een tentoonstelling, …

  Anderzijds willen we ook een plek creëren waar mensen op verhaal komen zoals bij een speelbabbel met ouders en kinderen, een rouwgroep voor jongeren, een 1 op 1 gesprek met een vertrouwenspersoon of geestelijk begeleider, de creatie van kunstige uitingen van levenservaringen, …

  Over ons  Ontmoetingsplek

  Om van de kerk van Sint-Pieter een ontmoetingsplek te maken waar het verhaal centraal kan staan, hebben we de inrichting aangepast. We creëerden een ontmoetingsruimte met een gezellige kitchenette, een rouw- en bezinningskapel en een vertel- en Godly Playruimte met gezellig tapijt.

  Het blijft echter mogelijk de gehele kerk te gebruiken voor een eredienst zoals een huwelijksviering of begrafenis.

  Uiteraard gebeurde dit alles met respect voor de eigenheid van het prachtige Romaanse interieur en in samenspraak met het agentschap onroerend erfgoed.

  Graag breiden we die ontmoetingsplek nog verder uit naar het kerkplein rond het gebouw waar we mensen uit de buurt en van onze organisaties willen samenbrengen rond bijvoorbeeld een grote picknicktafel, een deelbibliotheek, een speeltuin, drinkwaterfonteintje, … .


  Wens je gebruik te maken van de faciliteiten die deze kerk te bieden heeft neem dan contact op via onderstaande gegevens